MENU

Giving - Alumni Giving

sub-menu-arrow

Class Donors

Class of 2005 Donors

1. Kelly (Welch) Breitbach
2. Zach Breitbach
3. Dan Dunne
4. Matt Kieffer
5. Melissa (Cyze) Perkins
6. Leslie (Schroeder) Biver

 

 

Class of 2006 Donors

1. Julie (Weires) Cirks
2. Grant Cirks
3. Joe Collier
4. Jenny Domine
5. Jenn (Hoffmann) Flores
6. Jolene (Gruenke) Kamin
7. Steph (Wiskus) Kieffer
8. Amanda Martin
9. Kyle Wenzelman
10. Marie Wiederholt

 
 
       

Class of 2007 Donors

1. Matt Beaves
2. Mary (Welper) Boots
3. Tony Breitbach
4. Lindsey Brown Schieffer
5. Lauren Erbach
6. Gwen Hayes
7. Jeremy Jordan
8. Jenny (Roling) Koenig
9. Nate Lech
10. Nate Monson
11. Tom Resnik
12. Ashley Streeper
13. Theresa (Weber) Sundstrom

 
 

Class of 2008 Donors

1. Melissa (Shanks) Collier
2. Michael Daly
3. Erin DiGangi
4. Carolyn (Strang) Fischer
5. Katie Flynn
6. Beth (Staver) Freund
7. Chad Green
8. Crystal (Ploeger) Hartmann
9. Gayle (McAllister) Langel
10. Lauren (Willet) Mach
11. Abby (Schultz) McInerney
12. Adam Mennig
13. Art Miller
14. Jen (Maurer) Slater
15. Kyle Webber
16. Megan (Manternach) Webber

 
 
       

Class of 2009 Donors

 

1. Jessica Durkop
2. Justine Ehlers
3. Kristy (Boysen) Fleming
4. Gabe Freund
5. Bridget Goldbeck
6. Nichole Hoeflich
7. Heidi Rhinehart
8. Ashlee (Ostwinkle) Then

 

Class of 2010 Donors

 

1. Ryan Burras

2. Colleen Dansart

3. Leah (Buls) Driscoll

4. Mitchell Driscoll

5. Wes Johannsen

6. Sammy (Leslie) Jordan

7. Kayla (Shaffer) Lech

8. Laura Strezewski
9. Dan Spain

 
       

Class of 2011 Donors

 

1. Molly (Williams) Boucher
2. Matt Carlson
3. Alexis (Rettenberger) Mausser
4. Kraig Moore
5. Brian Regan
6. Sam Ross
7. Heidi (Corbett) Shannon
8. Matt Shannon

 

Class of 2012 Donors


1. Lynsey Christensen

2. Melissa Gaber

3. Gina Kubik

4. Kylee Miller

5. Pamela Steffensmeier

6. Amanda Stone


 

 
       
Class of 2013 Donors

1. Mary Anderson
2. Erin Daly
3. Alexis Gibbs
4. Bailey Halvorsen
5. Ian Hart
6. Julianne Keith
7. Brian McCabe
8. Tara Sargent


  Class of 2014 Donors

1. Marcus DeJesus
2. Amanda (Frommelt) Giese
3. Austin Myers
4. Manda Rogers

 

 

  • Dec-Jan CORE
  • Founders' Society
  • Clarke Academy Summer Camps and Academies